Terms and conditions

Mortensholm Markedsføring plikter å:
  • Annonsere dine produkter og tjenester på en ansvarsfull måte og med avtalt annonsebudsjett.

Ved å akseptere vilkårene samtykker du til at:

  • Du er eier av kredittkort/bankkort med tilhørende bankkonto som brukes i dette samarbeidet.

  • Mortensholm Markedsføring har tillatelse til lage annonser som belastes disse bankkortene

  • Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på regler for moms og skatt knyttet til markedsføringsaktivitetene

Avtalens varighet
Avtalens varighet er 1 måned av gangen. Avtalen fornyes automatisk hver måned frem til en av partene sier opp avtalen. 

Oppsigelse av avtalen
Oppsigelse av avtalen kan gjøres på dagen av begge parter. Oppsigelsen skal gjøres skriftlig.

Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir,  vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Mortensholm Markedsføring garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Mortensholm Markedsføring eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mortensholm Markedsføring fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Mortensholm Markedsføring refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: anders@mortensholm.com

Adresse: Solvegen 3A, 2312 Ottestad
Org.nr: 918631003

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.